Home Products Product Overview

Gas and Air Pumps
Eccentric Diaphragm Pumps

Eccentric Diaphragm Pumps (EC)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. vacuum
100 EC (1.5 - 5 Vdc) 1.5 Vdc 400 ml/min 500 mbar -400 mbar
3 Vdc 450 ml/min 450 mbar -400 mbar
5 Vdc 550 ml/min 600 mbar -500 mbar
100 EC (6 - 12 Vdc) 6 Vdc 550 ml/min 550 mbar -450 mbar
9 Vdc 600 ml/min 650 mbar -500 mbar
12 Vdc 620 ml/min 620 mbar -450 mbar
100 EC-BLp 3 Vdc 500 ml/min 500 mbar -420 mbar
100 EC-LC 3 Vdc 600 ml/min 550 mbar -550 mbar
5 Vdc 600 ml/min 550 mbar -550 mbar
100 EC-DU 4 Vdc 430 / 850 ml/min 1500 / 600 mbar -800 / -550 mbar
6 Vdc 550 / 1000 ml/min 1500 / 700 mbar -800 / -550 mbar
12 Vdc 430 / 850 ml/min 1500 / 600 mbar -800 / -550 mbar
200 EC-LC 5 Vdc 600 ml/min 550 mbar -500 mbar
250 EC 5 Vdc 420 ml/min 400 mbar -450 mbar
270 EC 3 Vdc 800 ml/min 750 mbar -600 mbar
5 Vdc 800 ml/min 750 mbar -600 mbar
12 Vdc 800 ml/min 750 mbar -600 mbar
270 EC-LC 3 Vdc 500 ml/min 650 mbar -550 mbar
5 Vdc 700 ml/min 700 mbar -600 mbar
12 Vdc 800 ml/min 700 mbar -600 mbar
270 EC-BLa 3 Vdc 900 ml/min 800 mbar -600 mbar
270 EC-BLp 9 Vdc 900 ml/min 800 mbar -600 mbar
270 EC-TH 5 Vdc 600 / 1000 ml/min 1300 / 600 mbar -700 / -500 mbar
12 Vdc 600 / 1000 ml/min 1300 / 600 mbar -700 / -500 mbar
500 EC-LC 4.5 Vdc 1000 ml/min 700 mbar -500 mbar
9 Vdc 1100 ml/min 700 mbar -550 mbar
12 Vdc 1100 ml/min 700 mbar -500 mbar
550 EC 4.5 Vdc 1100 ml/min 500 mbar -400 mbar
6 Vdc 1100 ml/min 500 mbar -400 mbar
12 Vdc 1200 ml/min 550 mbar -450 mbar
550 EC-BL 12 Vdc 1300 ml/min 550 mbar -500 mbar
570 EC 5 Vdc 1800 ml/min 1000 mbar -650 mbar
12 Vdc 2000 ml/min 1000 mbar -650 mbar
24 Vdc 2000 ml/min 1000 mbar -650 mbar
570 EC-LC 6 Vdc 1700 ml/min 1000 mbar -650 mbar
12 Vdc 1700 ml/min 1000 mbar -650 mbar
570 EC-BL 12 Vdc 2000 ml/min 1000 mbar -650 mbar
24 Vdc 2000 ml/min 1000 mbar -650 mbar
600 EC 12 Vdc 3.0 l/min 1300 mbar -550 mbar
24 Vdc 3.0 l/min 1300 mbar -550 mbar
600 EC-LC 12 Vdc 2.8 l/min 1350 mbar -560 mbar
24 Vdc 2.8 l/min 1350 mbar -560 mbar
620 EC-DV 12 Vdc 4.6 l/min 1800 mbar -640 mbar
24 Vdc 4.6 l/min 1800 mbar -640 mbar
620 EC-VD 12 Vdc 4.6 l/min - mbar -700 mbar
24 Vdc 4.0 l/min - mbar -700 mbar
620 EC-LC-DV 12 Vdc 4.5 l/min 1700 mbar -620 mbar
24 Vdc 4.5 l/min 1700 mbar -620 mbar
620 EC-LC-VD 12 Vdc 4.5 l/min - mbar -700 mbar
24 Vdc 4.5 l/min - mbar -700 mbar
620 EC-BL 12 Vdc 3.5 l/min 1500 mbar -600 mbar
24 Vdc 3.5 l/min 1500 mbar -600 mbar
622 EC-BL 12 Vdc 5.5 l/min 1600 mbar -610 mbar
24 Vdc 5.5 l/min 1600 mbar -610 mbar
625 EC-LC-DV 12 Vdc 6.0 l/min 1800 mbar -650 mbar
24 Vdc 6.0 l/min 1800 mbar -650 mbar
625 EC-LC-VD 12 Vdc 6.0 l/min - mbar -750 mbar
24 Vdc 6.0 l/min - mbar -750 mbar
680 EC 12 Vdc 6.2 l/min 1500 mbar -500 mbar
24 Vdc 5.0 l/min 1200 mbar -600 mbar
680 EC-LC 12 Vdc 7.0 l/min 1150 mbar -500 mbar
24 Vdc 6.6 l/min 1200 mbar -600 mbar
620 EC-TH 12 Vdc 4.0 / 7.5 l/min 2600 / 1100 mbar -750 / -500 mbar
620 EC-DU-DV 12 Vdc 4.0 / 8.5 l/min 2900 / 1800 mbar - / -640 mbar
24 Vdc 3.5 / 6.5 l/min 2900 / 1800 mbar - / -640 mbar
620 EC-DU-VD 12 Vdc 6.0 / 8.5 l/min - / - mbar -900 / -700 mbar
24 Vdc 4.8 / 6.5 l/min - / - mbar -900 / -700 mbar
620 EC-BL-DU-DV 12 Vdc 4.0 / 7.8 l/min 3000 / 1800 mbar - / -650 mbar
24 Vdc 4.0 / 7.8 l/min 3000 / 1800 mbar - / -650 mbar
620 EC-BL-DU-VD 12 Vdc 5.4 / 7.8 l/min - mbar -920 / -720 mbar
24 Vdc 5.4 / 7.8 l/min - mbar -920 / -720 mbar
622 EC-BL-DU-DV 12 Vdc 5.8 / 13.0 l/min 3000 / 1800 mbar - / -660 mbar
24 Vdc 5.8 / 13.0 l/min 3000 / 1800 mbar - / -660 mbar
622 EC-BL-DU-VD 12 Vdc 8.0 / 12.0 l/min - mbar -920 / -720 mbar
24 Vdc 8.0 / 12.0 l/min - mbar -920 / -720 mbar
625 EC-LC-DU-DV 6 Vdc 4.8 / 11.0 l/min 3000 / 1800 mbar - / -650 mbar
12 Vdc 5.3 / 12.0 l/min 3000 / 1800 mbar - / -650 mbar
24 Vdc 5.3 / 12.0 l/min 3000 / 1800 mbar - / -650 mbar
625 EC-LC-DU-VD 6 Vdc 7.0 / 10.0 l/min - / - mbar -910 / -720 mbar
12 Vdc 7.0 / 11.5 l/min - / - mbar -910 / -720 mbar
24 Vdc 7.0 / 11.5 l/min - / - mbar -910 / -720 mbar
628 EC-DU-DV 12 Vdc 4.2 / 8.5 l/min 3000 / 1800 mbar - / -650 mbar
24 Vdc 4.2 / 8.5 l/min 3000 / 1800 mbar - / -650 mbar
628 EC-DU-VD 12 Vdc 6.0 / 8.5 l/min - / - mbar -910 / -720 mbar
24 Vdc 6.0 / 8.5 l/min - / - mbar -910 / -720 mbar
700 EC-VD (DC) 12 Vdc 8.0 l/min 1500 mbar -800 mbar
24 Vdc 8.0 l/min 1500 mbar -800 mbar
700 EC-VD (AC) 24 Vac 6.0 l/min 1500 mbar -800 mbar
230 Vac 6.0 l/min 1500 mbar -800 mbar
120 Vac 7.0 l/min 1500 mbar -800 mbar
720 EC-DV (DC) 12 Vdc 7.6 l/min 2700 mbar -680 mbar
24 Vdc 7.6 l/min 2700 mbar -680 mbar
720 EC-DV (AC) 230 Vac 5.6 l/min 1900 mbar -680 mbar
725 EC-DV (DC) 12 Vdc 8.0 l/min 2800 mbar -680 mbar
24 Vdc 8.0 l/min 2800 mbar -680 mbar
730 EC-VD (DC) 12 Vdc 8.5 l/min 1200 mbar -867 mbar
24 Vdc 8.5 l/min 1200 mbar -867 mbar
730 EC-VD (AC) 24 Vac 6.5 l/min 1200 mbar -867 mbar
120 Vac 6.5 l/min 1200 mbar -867 mbar
230 Vac 6.5 l/min 1200 mbar -867 mbar
730 EC-BL-VD 12 Vdc 7.0 l/min 1200 mbar -867 mbar
24 Vdc 7.0 l/min 1200 mbar -867 mbar
770 EC (DC) 12 Vdc 16.0 l/min 1350 mbar -840 mbar
24 Vdc 16.0 l/min 1350 mbar -840 mbar
770 EC (AC) 230 Vac 18.0 l/min 1400 mbar -810 mbar
120 Vac 15.5 l/min 1400 mbar -810 mbar
770 EC-BL 12 Vdc 14 l/min 1300 mbar -826 mbar
24 Vdc 14 l/min 1300 mbar -826 mbar
700 EC-TH-VD (DC) 12 Vdc 7.5 / 15.0 l/min 2000 / 1500 mbar -970 / -810 mbar
24 Vdc 9.0 / 16.0 l/min 2000 / 1500 mbar -970 / -840 mbar
700 EC-TH-VD (AC) 230 Vac 6.0 / 12.0 l/min 2000 / 1500 mbar -945 / -810 mbar
120 Vac 6.0 / 12.0 l/min 2000 / 1500 mbar -945 / -810 mbar
725 EC-TH-DV (DC) 12 Vdc 8.0 / 14.8 l/min 3100 / 1800 mbar -950 / -720 mbar
24 Vdc 8.0 / 14.8 l/min 3100 / 1800 mbar -950 / -720 mbar
730 EC-TH-VD (DC) 12 Vdc 7.0 / 14.5 l/min 2000 / 1300 mbar -950 / -867 mbar
24 Vdc 7.5 / 15.5 l/min 2000 / 1300 mbar -950 / -867 mbar
730 EC-TH-VD (AC) 24 Vac 6.5 / 13.0 l/min 2000 / 1200 mbar -960 / -867 mbar
120 Vac 6.5 / 13.0 l/min 2000 / 1200 mbar -960 / -867 mbar
230 Vac 6.5 / 13.0 l/min 2000 / 1200 mbar -960 / -867 mbar
730 EC-EV-VD (DC) 12 Vdc 12.0 l/min 2000 mbar -960 mbar
24 Vdc 12.0 l/min 2000 mbar -960 mbar
730 EC-EV-VD (AC) 24 Vac 10.5 l/min 2000 mbar -960 mbar
120 Vac 10.5 l/min 2000 mbar -960 mbar
230 Vac 10.5 l/min 2000 mbar -960 mbar


Vibrating Diaphragm Pumps

Vibrating Diaphragm Pumps (SA)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. vacuum
100 SA-VD (AC) 230 Vac 1.5 l/min 230 mbar -200 mbar
120 Vac 1.0 l/min 200 mbar -280 mbar
12 Vac 1.5 l/min 280 mbar -280 mbar
100 SA-VD (DC) 12 Vdc 1.5 l/min 280 mbar -280 mbar
24 Vdc 1.5 l/min 280 mbar -280 mbar
104 SA-VD (AC) 230 Vac 1.0 l/min 140 mbar -140 mbar
120 Vac 0.7 l/min 200 mbar -200 mbar
12 Vac 1.1 l/min 200 mbar -200 mbar
104 SA-VD (DC) 12 Vdc 1.1 l/min 150 mbar -200 mbar
24 Vdc 1.1 l/min 150 mbar -200 mbar
203 SA-DV 230 Vac 4.5 l/min 250 mbar -200 mbar
120 Vac 2.6 l/min 300 mbar -200 mbar
203 SA-VD 230 Vac 4.3 l/min 160 mbar -200 mbar
120 Vac 3.0 l/min 250 mbar -280 mbar
203 SA-EUW (Single) 230 Vac 300 l/h 280 mbar - mbar
203 SA-EUW (Twin) 230 Vac 500 l/h 280 mbar - mbar
300 SA-DV (AC) 230 Vac 4.0 l/min 200 mbar -150 mbar
120 Vac 3.0 l/min 270 mbar -150 mbar
24 / 12 Vac 4.0 l/min 200 mbar -150 mbar
300 SA-DV (DC) 12 Vdc 4.0 l/min 200 mbar -150 mbar
24 Vdc 4.0 l/min 200 mbar -150 mbar
300 SA-VD (AC) 230 Vac 3.8 l/min 250 mbar -230 mbar
120 Vac 3.0 l/min 150 mbar -270 mbar
24 / 12 Vac 3.8 l/min 250 mbar -230 mbar
300 SA-VD (DC) 12 Vdc 3.8 l/min 250 mbar -230 mbar
24 Vdc 3.8 l/min 250 mbar -230 mbar
302 SA-D 230 Vac 4.5 l/min 300 mbar - mbar
120 Vac 3.0 l/min 400 mbar - mbar
302 SA-V 230 Vac 4.0 l/min - mbar -250 mbar
120 Vac 3.0 l/min - mbar -250 mbar
302 SA-DV 230 Vac 4.5 l/min 300 mbar -170 mbar
120 Vac 3.0 l/min 300 mbar -250 mbar
302 SA-VD 230 Vac 4.5 l/min 160 mbar -250 mbar
402 SA-D 230 Vac 4.5 l/min 300 mbar - mbar
402 SA-V 230 Vac 4.0 l/min - mbar -250 mbar
802 SA-D 230 Vdc 7.5 l/min 280 mbar - mbar
802 SA-DD 230 Vdc 2 x 6.0 l/min 300 mbar - mbar
802 SA-V 230 Vdc 7.0 l/min - mbar -250 mbar
120 Vdc 6.5 l/min - mbar -280 mbar


Linear Diaphragm Pumps

Linear Diaphragm Pumps (LI)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. vacuum
3300 LI-D 230 Vac 880 l/h 150 mbar - mbar
3300 LI-DV 230 Vac 880 l/h 150 mbar -150 mbar
3500 LI-D 230 Vac 900 l/h 210 mbar - mbar
3500 LI-DV 230 Vac 940 l/h 210 mbar -160 mbar
3800 LI-D 230 Vac 1250 l/h 270 mbar - mbar
3800 LI-DV 230 Vac 1250 l/h 270 mbar -240 mbar


Rotary Diaphragm Pumps

Rotary Diaphragm Pumps (RO)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. vacuum
3DC12B RO-D 3 Vdc 0.65 l/min > 500 mbar - mbar
3DC12V RO-VD 3 Vdc 0.60 l/min > 500 mbar > -200 mbar
6 Vdc 0.65 l/min > 500 mbar > -200 mbar
16A RO-DV 6 Vdc 1500 ml/min 800 mbar - mbar
12 Vdc 1500 ml/min 800 mbar - mbar
18A RO-D 3 Vdc 2.5 l/min 600 mbar - mbar
6 Vdc 2.4 l/min 600 mbar - mbar
12 Vdc 2.5 l/min 600 mbar - mbar
27 RO-D 6 Vdc 1.6 l/min 800 mbar - mbar
6 Vdc 1.9 l/min 800 mbar - mbar
12 Vdc 2.0 l/min 700 mbar - mbar
27FH RO-D 12 Vdc 2.1 l/min 1250 mbar - mbar
27D RO-V 12 Vdc 1.4 l/min - mbar -350 mbar
30 RO-DV 12 Vdc 4.0 l/min 800 mbar - mbar
30 RO-V 12 Vdc 3.7 l/min - mbar -640 mbar
32 RO-D 12 Vdc 4.2 l/min 800 mbar - mbar
35 RO-DV 12 Vdc 5.3 l/min 1300 mbar 0 mbar


Miniature Vane Pumps

Miniature Vane Pumps (FZ)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. vacuum
135 FZ 3 Vdc 700 ml/min 60 mbar -60 mbar
4.5 Vdc 850 ml/min 70 mbar -70 mbar
140 FZ 4.5 Vdc 1000 ml/min 90 mbar -90 mbar
6 Vdc 1000 ml/min 90 mbar -90 mbar
12 Vdc 1000 ml/min 90 mbar -90 mbar
140 FZ-LC 4.5 Vdc 850 ml/min 90 mbar -90 mbar


Pivot Pumps

Pivot Pumps (PA)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. vacuum
924 PA-D 230 Vac 520 l/h 175 mbar - mbar
930 PA-D 230 Vdc 600 l/h 175 mbar - mbar
950 PA-D 230 Vac 900 l/h 150 mbar - mbar
980 PA-D 230 Vdc 1000 l/h 175 mbar - mbarLiquid Pumps
Eccentric Diaphragm Pumps

Eccentric Diaphragm Pumps (EC-L)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. suction height
270 EC-L 3 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
6 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
12 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
270 EC-DB-L 3 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
6 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
12 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
270 EC-LC-L 3 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
5 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
12 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
270 EC-BL-L 12 Vdc 100 ml/min 10 m H2O -3.0 m H2O
550 EC-LC-LP 3 Vdc 200 ml/min 10.0 m H2O -2.5 m H2O
5 Vdc 200 ml/min 10.0 m H2O -2.5 m H2O
12 Vdc 200 ml/min 10.0 m H2O -2.5 m H2O
550 EC-LP 3 Vdc 200 ml/min 10.0 m H2O -2.5 m H2O
6 Vdc 200 ml/min 10.0 m H2O -2.5 m H2O
12 Vdc 200 ml/min 10.0 m H2O -2.5 m H2O
550 EC-BL-LP 12 Vdc 200 ml/min 10.0 m H2O -2.5 m H2O
570 EC-L 12 Vdc 260 ml/min 10,0 m H2O -8,0 m H2O
24 Vdc 260 ml/min 10,0 m H2O -8,0 m H2O
570 EC-LC-L 6 Vdc 300 ml/min 10,0 m H2O -8,0 m H2O
12 Vdc 300 ml/min 10,0 m H2O -8,0 m H2O
570 EC-BL-L 12 Vdc 300 ml/min 10,0 m H2O -8,0 m H2O
24 Vdc 300 ml/min 10,0 m H2O -8,0 m H2O
570 EC-LD 1.5 - 8.0 Vdc 1.5 - 15 ml/min 60 m H2O 2 m H2O
2.3 - 8.0 Vdc 10 - 50 ml/min 30 m H2O 4 m H2O
570 EC-BL-LD 0.5 - 8.0 Vdc 0.5 - 15 ml/min 60 m H2O 2 m H2O
1.5 - 8.0 Vdc 1.5 - 15 ml/min 60 m H2O 2 m H2O
1.5 - 8.0 Vdc 10 - 50 ml/min 100 m H2O 5 m H2O
620 EC-L 12 Vdc 710 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 710 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
620 EC-LC-L 12 Vdc 780 ml/min 10.0 m H2O -8.0 m H2O
24 Vdc 780 ml/min 10.0 m H2O -8.0 m H2O
620 EC-BL-L 12 Vdc 680 ml/min 10.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 680 ml/min 10.0 m H2O -9.0 m H2O
622 EC-BL-L 12 Vdc 700 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 700 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
625 EC-LC-L 12 Vdc 650 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 650 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
620 EC-TH-L 12 Vdc 630 / 1200 ml/min > 10 m H2O -5.5 / -3.5 m H2O
620 EC-DU-L 12 Vdc 1100 ml/min 10.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 1100 ml/min 10.0 m H2O -9.0 m H2O
620 EC-BL-DU-L 12 Vdc 1000 ml/min 10.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 1000 ml/min 10.0 m H2O -9.0 m H2O
622 EC-BL-DU-L 12 Vdc 1050 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 1050 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
625 EC-LC-DU-L 12 Vdc 1400 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 1400 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
628 EC-DU-L 12 Vdc 1400 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
24 Vdc 1400 ml/min 15.0 m H2O -9.0 m H2O
700 EC-L (DC) 12 Vdc 625 ml/min 10 m H2O -4.5 m H2O
24 Vdc 650 ml/min 10 m H2O -4.5 m H2O
700 EC-L (AC) 230 Vac 600 ml/min 10 m H2O -4.5 m H2O
120 Vac 600 ml/min 10 m H2O -4.5 m H2O
720 EC-L (AC) 230 Vac 700 ml/min >15 m H2O -6.5 m H2O
120 Vac 700 ml/min >15 m H2O -6.5 m H2O
725 EC-L (DC) 12 Vdc 1050 ml/min >15 m H2O -6.5 m H2O
24 Vdc 1050 ml/min >15 m H2O -6.5 m H2O
700 EC-TH-L (DC) 12 Vdc 550 / 1000 ml/min 10 / 10 m H2O -7.0 / -4.5 m H2O
700 EC-TH-L (AC) 230 Vac 600 / 1100 ml/min 10 / 10 m H2O -7.0 / -4.5 m H2O
725 EC-TH-L (DC) 12 Vdc 750 / 1400 ml/min >10 m H2O -7.5 / -5.0 m H2O
24 Vdc 750 / 1400 ml/min >10 m H2O -7.5 / -5.0 m H2O


Rotary Diaphragm Pumps

Rotary Diaphragm Pumps (RO-L)

Type Voltage Free flow Max. pressure Max. suction height
27 RO-L 12 Vdc 300 ml/min 1.0 m H2O -2.0 m H2O
product
overview
Logo: Schwarzer Precision GmbH + Co. KG

Schwarzer Precision GmbH + Co. KG, Am Lichtbogen 7, 45141 Essen, Germany · Phone: +49 (0)201 / 31 697 - 0